Geestelijk

Wereldvrede

maandag, 13 mei 2019
Het grootste gevaar is niet: …
Lees meer...
dinsdag, 19 februari 2019

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de Oekraïne. De tanks van beide ‘partijen’ staan wel klaar. Legers zijn gemobiliseerd. De gebruikelijke dreigende taal flink agressief heen en weer. Maar de VS en Rusland kijken wel uit dat het niet op …
Lees meer... 1 Reactie(s)
vrijdag, 23 november 2018

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan. En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is gebleven. Onder zijn leiding groeit en bloeit Israël nog steeds. Aanvallen op zijn gezin en …
Lees meer... 2 Reactie(s)
zondag, 07 oktober 2018

Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN

De geschiedenis van Israël begint, ongeveer 39 eeuwen geleden, bij Abraham, Gods vriend (2Kronieken20:7; Jesaja 41:8; Jacobus 2:23). God zei tegen Abraham, de stamvader van Israël: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. (Genesis 15:18). Meer dan vier eeuwen was het volk Israël in Egypte. …
Lees meer... 3 Reactie(s)
vrijdag, 11 mei 2018

LEUGENLIPPEN

SPANNINGEN Het gevaar van oorlog is voor Israël zo reëel en de spanningen zijn dermate opgelopen dat de Israëlische Knesset besloten heeft aan premier Netanyahu de vrije hand te geven om in overleg met  Avigdor Liberman, de minister van Defensie, meteen toe te slaan als …
Lees meer... 4 Reactie(s)
woensdag, 25 oktober 2017

PROFETIE. EEN VELD VOL GEHEIMEN

Groot zijn de werken van de HERE; na te speuren voor allen die er behagen in hebben.
Psalm 111:2
Profetie is een belangrijk element uit de Bijbel. Onder de wereldreligies is de Bijbelse profetie een uniek verschijnsel. Een goede visie op en kennis …
Lees meer... 3 Reactie(s)
dinsdag, 17 oktober 2017

GODS KNECHTEN

Waarom heeft God de mens geschapen? Een van de redenen vinden we in het scheppingsverhaal, in Genesis 2. Wat moesten Adam en Eva doen in de Hof van Eden? Zij kregen een duidelijke opdracht: “De Hof van Eden bewerken en bewaken”. Vertaling Naardense Bijbel. In de …
Lees meer... 4 Reactie(s)
maandag, 02 oktober 2017

VAN 14.9 – HET MESSIAANSE VREDERIJK

Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor de lange stilte op deze site. Ik was enorm druk met de voorbereidingen van 11e serie van tien uitzendingen van “EINDTIJD EN PROFETIE” van Family7. Deze serie komt in oktober op de buis. Zondagavond om halfacht. 
Ik ben daarna …
Lees meer... 11 Reactie(s)
woensdag, 28 juni 2017

ONDERWEG….WAARHEEN?

Eind maart schreven we een artikel over hetzelfde onderwerp. Er is in een korte periode weer zoveel gebeurd en er is zoveel gaande dat het nodig is u nogmaals attent te maken op de urgentie van dit onderwerp. Als we iets willen begrijpen van de vaak …
Lees meer... 15 Reactie(s)
woensdag, 17 mei 2017

Een profetische reis

Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden. Daar willen wij u op attent maken. Niet om te …
Lees meer... 18 Reactie(s)
maandag, 27 maart 2017

ONDERWEG … maar WAARHEEN?

We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: “Naar een goede toekomst.” Thiery Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: “Of naar Brussel? Er is niets veranderd in …
Lees meer... 9 Reactie(s)
zondag, 19 februari 2017

TRUMP op een TWEESPRONG

We zijn weer eens op een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis aangekomen. Een moment dat verschillende profetische aspecten heeft. President Trump staat op een Tweesprong van Gods weg door de geschiedenis naar het Koninkrijk van God. Het gaat om de zogenaamde Twee- Staten-oplossing, de status …
Lees meer... 13 Reactie(s)
maandag, 30 januari 2017

Het SANHEDRIN en TRUMP

President Trump is druk bezig zich aan zijn woord te houden. 
De muur tussen Mexico en de VS wordt aanbesteed. De Obamacare, het ziekenfonds van Obama, wordt grondig herzien. Het afscheidscadeau van ex-president Obama van $ 221 miljoen voor Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit …
Lees meer... 19 Reactie(s)
dinsdag, 10 januari 2017

WAT KOMT ER OVER DE WERELD?

We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-Israël resoluties opgesteld en Israël onder zware druk gezet. 
De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven. Ik noem ze kort. Haalt …
Lees meer... 16 Reactie(s)
donderdag, 29 december 2016

Het Begin van het Einde

Het is gebeurd zoals Israël verwacht had. President Obama verzuimde waardig afscheid als president van de VS te nemen door op het laatste nippertje Israël en premier Netanyahu een enorme dreun te geven. Velen in en buiten Israël denken dat Obama nog meer klappen zal …
Lees meer... 17 Reactie(s)
donderdag, 22 december 2016

Kerst- en Nieuwjaarsgroet 2016. Netanyahu


Aan: al onze Christen-vrienden over heel de wereld: EEN BLIJ KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOEGEWENST. Ik groet u vanuit Jeruzalem.
Ik sta op de binnenplaats van deze prachtige ambassade …
Lees meer... 4 Reactie(s)
zondag, 18 december 2016

GROTE en KLEINE SIGNALEN

Regelmatig komen er grote en vaker kleine signalen over de wereld. Tekens die waarschuwen, wijzen op dramatische gebeurtenissen en vooral ook profetische signalen. Gebeurtenissen, rampen of opvallende zaken die vooral in en rond Israël plaatsvinden. Meestal worden die tekens ook in de Bijbel teruggevonden en vinden …
Lees meer... 4 Reactie(s)
woensdag, 30 november 2016

TIJD voor de TEMPEL?

Het kan niet ontkend worden dat we momenteel één van de veldslagen van een godsdienstoorlog die al bijna 14 eeuwen aan de gang is, meemaken. Of je nu gelovig bent of agnost, Christen of Moslim, Bijbels-evangelisch of vanuit humanistisch-verlichting denkend of helemaal niks, we zien allemaal …
Lees meer... 5 Reactie(s)
zaterdag, 12 november 2016

De Triomf van Trump. Wat nu?

U wist het al: Donald Trump wordt president van het machtigste land van de wereld. Wat straks, na zijn inauguratie, de 20ste januari 2017? Hij heeft een bord vol: binnen- en buitenlandse problemen, Israël, abortus, werkloosheid, armoede etc. Over al die zaken heeft Trump een stortbui …
Lees meer... 13 Reactie(s)
zaterdag, 22 oktober 2016

WELKE BOM BARST HET EERST?

  Waarschuwen Waarschuwen is een belangrijke taak voor ouders, leraren, godsdienstige leiders en de overheid. Ook de Almachtige waarschuwt. 
Vlak voordat de zondvloed de goddeloze mensheid (op acht na) van de aarde spoelde, vlak voordat Sodom en Gomorra door vuur werden verwoest en vlak voordat Israël in …
Lees meer... 13 Reactie(s)
zaterdag, 15 oktober 2016

Serieuze Grapjes

De UNESCO uit de bocht De UNESCO is de afdeling van de VN voor Educatie, Wetenschap en Cultuur. Een club van knappe koppen dus. Donderdag 13/10/16 hebben de 58 leden van het bestuur van de UNESCO en belangrijk besluit’ genomen. Een besluit dat in de hemel …
Lees meer... 7 Reactie(s)

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven