Geestelijk
dinsdag, 01 september 2009

Efraïm en de Palestijnen

Betrouwbaar De exacte en verrassende vervulling van bijbelse profetieën is een van de sterke getuigenissen van de HERE, de God van Israël. "Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar" - Psalm 93:5. Het komt allemaal uit "zoals geschreven staat". Niet alleen in het verre verleden, maar vooral nu, …
Lees meer... 13 Reactie(s)
maandag, 29 juni 2009

Kerken kunnen nog kiezen

De rede die president Barack Hoessein Obama de 4e juni '09 in Caïro heeft gehouden is een markant keerpunt in de geschiedenis. Veel commentatoren spreken van een teken van hoop. Anderen vrezen een sluwe streek van de komende antichrist (Daniël 8:25). Israël voelt zich verraden. Momenteel schijnt …
Lees meer... 10 Reactie(s)
zaterdag, 09 mei 2009

Alarm om Sion

Het gevaarlijkste gif dat de wereld momenteel bedreigt heet antizionisme. Met de daarbij horende leugens over Israël en het Joodse volk. De financiële crisis, de klimaatcrisis, honger en armoede zijn zeer ernstige problemen. Het zijn tekens van het feit dat de Schepper, de God van Israël, …
Lees meer... 3 Reactie(s)
zondag, 08 maart 2009

De Koning komt

Alleen tegen de wereld De nieuwe regering van Israël krijgt het niet makkelijk. Een slag (Gaza-oorlog) is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet voorbij. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Op verschillende plaatsen spreken profeten over “alle naties” die Israël bestrijden. De komende …
Lees meer... 5 Reactie(s)
zaterdag, 06 december 2008

Discussies op de Titanic

Sympathie en bewondering voor Israël zijn in korte tijd veranderd in een houding van antizionistisch geïnspireerde wrevel en boosheid. Een recent onderzoek wijst uit dat het antisemitisme sterk toeneemt. De “onopgeefbare verbondenheid met Israël” wordt in veel Europese kerken ter discussie gesteld. De aandacht is …
Lees meer... 3 Reactie(s)
zaterdag, 06 december 2008

Beroemde Bidders

Beste medewerkers, Gelukkig zijn er velen die trouw voor Israël bidden. Door hun voortdurend en aanhoudend bidden staan ze in een grote rij van geweldige voorbidders. Mannen en vrouwen van God die ‘op de bres stonden en een muur optrokken rondom het huis van Israël’ zodat …
Lees meer... 4 Reactie(s)
maandag, 24 november 2008

Israël en de machten

Een geestelijke wereld Er gebeurt heel wat meer ‘boven onze hoofden’ dan wij beseffen. In een andere, onzichtbare werkelijkheid speelt zich veel af waar wij indirect en ook direct mee te maken hebben. Gebeurtenissen, strijd en ook tekenen die het wereldgebeuren en ook ons leven beïnvloeden. …
Lees meer... 11 Reactie(s)
woensdag, 24 september 2008

Grote toorn en kleine toorn

We leven in een bijzondere tijd. De Here God is "voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand" (Zacharia 1:14 en Zacharia 8:2). Iedereen die aandachtig "let op de daden van de HERE" (Psalm 28:5) ziet hoe de God van Israël zijn land, "het hele …
Lees meer...
donderdag, 15 mei 2008

De vervangingsleer

Echt gebeurd Rebecca van Gelder leeft nog in de herinnering van velen voort als 'tante Rebecca'. Zij was een intelligente, jonge Joodse vrouw. Zij kwam tot het inzicht dat Yeshua (Jezus) inderdaad de beloofde Messias was en is. Zij kwam ook tot de conclusie dat de …
Lees meer... 30 Reactie(s)
zondag, 20 april 2008

Een Geestelijke strijd

Het komen van de Messias Overal gonst het goede gerucht: ‘De Heer komt spoedig!’. De ‘dag en het uur’ van Zijn komst weten we niet (zie Matteüs 24:36 en Matteüs 25:13). Wel weten we dat de periode vóór Zijn komst getekend en gemarkeerd wordt door profetische …
Lees meer... 4 Reactie(s)
zondag, 20 april 2008

Convergerende lijnen van Gods trouw

Heel wat hoekstenen Het is van groot belang dat onze sympathie voor Israël een stevig bijbels fundament heeft. Onze houding tegenover het Joodse volk, het land Israël en de staat Israël moeten op Gods Woord gefundeerd zijn. verdrevenen verzamelt stod boven Zijn Veel …
Lees meer...
zaterdag, 15 december 2007

Vrees niet land!

Vrees niet land! Joël 2:21 - Dreigend doemt van alle kanten het gevaar voor Israël op. In het Noorden bralt Nashrallah, als een moderne Hitler, dat Hezbollah klaar is voor een volgende ronde… Syrië heeft z’n Russische raketten op Israël gericht. Chemische en biologisch ladingen liggen …
Lees meer... 2 Reactie(s)
vrijdag, 06 april 2007

De Christenheid als Koekoeksjong

Een koekoek legt zijn ei al vroeg in het voorjaar. Niet in het eigen nest maar in het nest van een kleiner zangvogeltje. Dat vogeltje heeft niet in de gaten dat er een vreemd ei in het nest ligt en broedt het koekoeksei samen met …
Lees meer...
vrijdag, 16 maart 2007

Waarom bidden we eigenlijk?

Waarom bidden we eigenlijk? Een vreemde vraag? Bidden moet toch? Bidden is toch het ademen van de ziel? In elke godsdienst heeft gebed een belangrijke, eerste plaats. Heeft Jezus ons niet dringend aanbevolen ‘altijd te bidden en niet te verslappen’ (Lucas 18:1-8). Gaf Hij …
Lees meer... 1 Reactie(s)

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven