Israël
dinsdag, 04 maart 2014

Dag Israel, dag Joden, we zullen jullie missen. Het einde van Europa en de VS.

We zullen jullie missen De laatste maanden is een angstaanjagende ontwikkeling in een versnelling gekomen. De uitkomst van deze ontwikkeling betekent het begin van het einde van Europa, met name van de EU.
Dit geldt echter ook voor de VS.
Niet alleen veel Joden …
Lees meer... 15 Reactie(s)
dinsdag, 31 december 2013

Machtige mannen

Het tijdschrift Forbes publiceert elk jaar een lijst van de machtigste mensen van de wereld. Op de Forbes-lijst van 2013 staat op plaats 26 premier Benjamin Netanjahu.
Zou Netanjahu niet veel hoger moeten staan?
Zal Israël Iran na het verraad van de G5+1 …
Lees meer... 20 Reactie(s)
vrijdag, 13 december 2013

Angstige Actualiteit

Het gaat in dit artikel over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Waarbij veel om Israël draait. Teveel Christenen hebben nauwelijks zicht op Gods machtige daden in deze tijd. Zij hebben de sleutel naar dat inzicht niet. Van niet-Christenen kun je niet verwachten …
Lees meer... 22 Reactie(s)
zaterdag, 23 november 2013

Gevaarlijke leugens

Leugens over en rond Israël vermenigvuldigen zich als ratten en vergiftigen het denken van mensen over Israël en over wat er gaande is in het Middenoosten. Omdat die leugens gemeengoed onder de meeste mensen en zo tot ‘waarheid’ gepromoveerd zijn is het nodig wat tegengif …
Lees meer... 7 Reactie(s)
dinsdag, 22 oktober 2013

Aardbevingen als waarschuwingen

De laatste paar dagen kwamen er opvallend veel aardbevingen over Israël. Zondag waren er twee. Allebei 3,6 op de schaal van Richter en met het epicentrum in het noordelijk deel van het meer van Galiléa.
Zaterdag was er ook een in hetzelfde gebied. De …
Lees meer... 9 Reactie(s)
zondag, 29 september 2013

Gods lievelingszoon en de 'bezette gebieden'

Zegt de Bijbel iets over de 'bezette gebieden'?

Wie is de echte 'bezetter'?

Wie horen thuis in die gebieden?

Komt er een Palestijnse staat in Judea en Samaria?

Is het Joodse volk binnen Israël alleen Juda, Benjamin …
Lees meer... 9 Reactie(s)
vrijdag, 06 september 2013

De Tweestatenmythe

Eindelijk, na drie jaar grimmig zwijgen, praten ze weer. Eind juli hebben Tzipi Livni (Israël) en Saeb Mohammed Erekat (Palestijnse Autoriteit, PA) het dode ‘vredesproces’ weer opgepakt.
Waarover spraken zij, daar in Washington?
“Vredesbesprekingen” roept de politieke meute plechtig. “Over de rechten van …
Lees meer... 12 Reactie(s)
woensdag, 17 juli 2013

Het Grommende Beest in Brussel - diplomatieke aardbeving

De EU heeft een “bevel doen uitgaan” (zoals een voorganger, keizer Augustus) dat het de 28 lidstaten verboden is mee te werken aan het overmaken van gelden, het geven van studiebeurzen of toelagen voor onderzoek aan corporaties (organisaties, publieke lichamen) in Judea en Samaria, in …
Lees meer... 26 Reactie(s)
vrijdag, 28 juni 2013

Hoe lang nog?

Terrorisme De laatste week van juni was het weer 'raak' in Israël. Gelukkig misten de vijf raketten die uit Hamas-Gaza op Israël werden afgevuurd hun doel. Twee werden door het Israëlische IJzeren Koepel (Iron Dome) afweer systeem onderschept. De andere drie troffen geen doel en hebben …
Lees meer... 6 Reactie(s)
vrijdag, 07 juni 2013

Apocalyptische Signalen

Somber? Het woordenboek verstaat onder apocalyps: “Profetie over de ondergang van de wereld”. Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, wordt “Apocalyps” genoemd. Het is geen vrolijk boek met al die eindtijdscènes en vreselijke rampen. De Bijbel geeft ons een groot aantal …
Lees meer... 13 Reactie(s)
woensdag, 06 februari 2013

Actualiteiten december 2012 / voorjaar 2013 - 6. Israël centraal

In het messiaanse vrederijk zullen Israël en Jeruzalem hoofdrollen spelen. Jeruzalem zal de geestelijke, maar ook de politieke hoofdstad van de wereld worden. De Messias zal van uit Jeruzalem de wereld regeren. Want er staat geschreven: “Van Sion zal de wet uitgaan (politiek) en …
Lees meer... 10 Reactie(s)
donderdag, 17 januari 2013

Belangrijke verkiezingen

Dinsdag 22 januari 2013 wordt in Israël de nieuwe Knesset gekozen. Verkiezingen die er echt wat toe doen.
Belangrijk, niet alleen voor Israël en voor de “Palestijnen”. Ook belangrijk voor de hele wereld en voor de voortgang van het profetisch Woord uit de Bijbel. …
Lees meer... 5 Reactie(s)
woensdag, 09 januari 2013

Actualiteiten december 2012 - 5. Het Vatikaanen de wereldmachten

Een klein aantal grote wereldmachten werken aan en strijden om de macht over de wereld. Daarnaast, of daarboven of daaronder werken veel kleine, meestal obscure, geheimen, ondergrondse genootschappen en organisaties aan hetzelfde doel. Al deze machten hebben twee zaken met elkaar gemeen.
(1) Een …
Lees meer... 8 Reactie(s)
woensdag, 19 december 2012

Actualiteiten december 2012 - 4. De Mediterrane Unie en het Beest

Veertig eeuwen vol machthebbers. Zolang de mensheid bestaat en enige beschaving had bereikt waren er machthebbers die vaak met groot geweld naar een eigen wereldrijk streefden. Let maar eens op het volgende rijtje: Egypte met een hele rij machtige Farao’s De Assyriërs met hun wrede veroveringsoorlogen in het …
Lees meer... 8 Reactie(s)
vrijdag, 14 december 2012

Actualiteiten december 2012 - 3. Een rol voor Turkije

Turkije is op Israël na momenteel het meest stabiele en machtige land in het Midden-Oosten. Voorzichtig manoeuvreert Turkije tussen de strijdende partijen.
Het probeert vriend te blijven met Iran. Staat tussen de Shiïeten en Soennieten in.
Heeft blijkbaar weinig last van de …
Lees meer... 4 Reactie(s)
maandag, 10 december 2012

Actualiteiten december 2012 - 2. De herfststormen na de Arabische lente

De Arabische lente begon met de Jasmijnrevolutie in Tunesië. Uit wanhoop omdat hij geen werk kon vinden en bij zijn pogingen tegengewerkt werd door corruptie en bureaucratie stak op 18 december 2010 Mohammed Bouazizi (26) zich in brand. Felle protesten, vooral van de jeugd, braken …
Lees meer... 3 Reactie(s)
woensdag, 05 december 2012

Actualiteiten december 2012 - 1. De grote verwarring

De veel belovende, door de westelijke wereld enthousiast begroet en door Obama krachtig gesteunde Arabische lente is in de meeste landen rond Israël op een grote verwarring en chaos uitgelopen. Strijd in Egypte tussen de liberalen en koptische Christenen aan de ene kant en de …
Lees meer... 1 Reactie(s)
dinsdag, 04 december 2012

Actualiteiten december 2012 (Inleiding)

De laatste maanden is er heel wat gebeurd waar we aandacht aan moeten geven. Een aantal gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen die allereerst voor Israël, maar uiteindelijk voor de hele wereld van groot belang zijn. Als we tegelijk letten op de profetische dimensies van die …
Lees meer... 5 Reactie(s)
vrijdag, 14 september 2012

Allen tegen Eén

Spanningen De spanning in Israël is te snijden. Op grote schaal zijn er troepenverplaatsingen. Er is een mediastilte over de oorlogsvoorbereidingen. Tijdens een bezoek van de Minister van Defensie, Ehud Barak, aan een squadron F-15 gevechtsvliegtuigen, sprak hij over uitdagingen voor Israël door de enorme veranderingen …
Lees meer... 16 Reactie(s)
vrijdag, 24 augustus 2012

Een gevaarlijke vergadering

Volgende week, van 27-30 augustus, komen 2286 afgevaardigden van de Republikeinen in het luxe Tampa, Florida bijeen om formeel Mitt Romney te benoemen als hun presidentskandidaat. De Mormoon Mitt Romney heeft in Israël nogal wat applaus geoogst over zijn bemoedigende opmerkingen over Jeruzalem als hoofdstad …
Lees meer... 12 Reactie(s)

Meer artikelen...

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven