Home Geschiedenis Historische Quotes
Historische Quotes

Chaim Weizmann, 12 Dec. 1927

Geloof mij, toen ik de Balfourverklaring in mijn hand had, voelde ik mij alsof ik door een zonnestraal getroffen werd; en ik dacht dat ik de voetstappen van de Messias hoorde. Maar ik herinnerde mij dat de ware Verlosser in stilte, als een dief in de nacht zal komen.

Chaim Weizmann, 12 December 1927 to Czernowitz.


Lees meer...

Derek Prince

Rulers and nations will determine their own destiny by how they respond to what G'D does for Israel, … G'D has revealed clearly in His Word that He intends to restore Israel, and that He requires all other nations to cooperate with His purpose. Any nation that rejects the revelation of G-D's Word has, in effect, rejected G'D Himself, and must suffer the consequences.

Derek Prince
'The Destiny of Israel and the Church'


Lees meer...

Martin Luther King, 1969

When people criticize Zionists, they mean Jews, You are talking anti-Semitism.

Seymour Martin Lipset. "The Socialism of Fools: The Left, the Jews and Israel", Encounter magazine, December, 1969, p. 24.


Lees meer...

David Ben-Gurion

In Israel, in order to be a realist you must believe in miracles.

Interview on CBS, (5 October 1956).


Lees meer...

Winston Churchill, 1955

Je moet de Joden Jeruzalem laten hebben. Zij waren het die de stad beroemd hebben gemaakt.

Winston Churchill tegen diplomaat Evelyn Shuckburgh, 1955, Descent to Suez; Diaries 1951-1956.


Lees meer...

Golda Meir, 15 Jun 1969

There were no such thing as Palestinians. When was there an independent Palestinian people with a Palestinian state? It was either southern Syria before the First World War, and then it was a Palestine including Jordan. It was not as though there was a Palestinian people in Palestine considering itself as a Palestinian people and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist.

Sunday Times, 1969-06-15; The Washington Post, 1969-06-16


Lees meer...

Menachem Begin, 5 Jun. 1982

The hour of decision has arrived. You know what I have done, and what all of us have done, to prevent war and bereavement. But our fate is that in the Land of Israel there is no escape from fighting in the spirit of self-sacrifice. Believe me, the alternative to fighting is Treblinka, and we have resolved that there would be no Treblinkas. This is the moment in which courageous choice has to be made. The criminal terrorists and the world must know that the Jewish people have a right to self-defense, just like any other people.

Menachem Begin, Knesset address prior to invasion of Lebanon, June 5, 1982.


Lees meer...

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven