Home Actueel Herbouw Tempel
Herbouw Tempel

Het TRAGISCHE EINDE van EUROPA ( slag om Tours (732), slag om Wenen (1529), vandaag de derde aanval van de Islam op "Christelijk" Europa )

vrijdag, 17 oktober 2014
De derde aanval Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met het “Christelijke” Europa. ‘Met de kruisvaarders’ zeggen Moslims dan. Twee grote aanvallen heeft Europa op het nippertje overleefd. Momenteel maken we de derde, de meest succesrijke (voor de Islam!) mee. De eerste aanval begon ruim 13 eeuwen geleden. Na de dood van Mohammed in 632 lieten zijn opvolgers er geen gras over groeien. Waarover? Over de opdracht de wereld te onderwerpen aan de Islam.
De opvolger van Mohammed, begon een jihad in alle richtingen van het kompas.
In 638 werd Jeruzalem veroverd. …
Lees meer... 18 Reactie(s)
donderdag, 01 april 2010

Brandofferaltaar

Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft al veel voorwerpen voor de eredienst in de komende derde Tempel klaar. Muziekinstrumenten, zoals de zilveren trompetten en de davidische harpen zijn er al veel gemaakt. Kleding voor priesters en Levieten. Jonge kinderen uit de stam van Levi worden opgeleid …
Lees meer... 7 Reactie(s)
donderdag, 30 juli 2009

Een stap van de Heer

We lezen elke dag van de stappen die wereldleiders zetten en de plannen die ze maken in het zogenaamde vredesproces voor het Midden Oosten. Stappen die bijna altijd in het nadeel van Israël zijn. Die uiteindelijk de vernietiging van de Joodse staat moeten bewerken. Intussen gaat …
Lees meer... 10 Reactie(s)
maandag, 12 mei 2008

Verplaatsing Menorah naar de Kotel Plaza

Een profetische gebeurtenis Onze tijd is vol van profetische gebeurtenissen. Bewijzen van het feit dat de God van Abraham, Izak en Jakob aan het werk is. Hij zegt van tevoren wat hij gaat doen en Hij doet ook wat Hij voorzegd heeft. Grote gebeurtenissen, zoals de …
Lees meer... 6 Reactie(s)
zondag, 19 oktober 2008

Het koperen wasvat

Eén van de belangrijkste voorwerpen in de bijbelse tabernakel en de tempels in Jeruzalem was het "koperen wasvat". Voordat zij het heiligdom binnengingen moesten de prietsers eerst hun handen en voeten in het "koperen wasvat" wassen. U leest hierover in Exodus 30:17-20. Tijdens het Loofhuttenfeest …
Lees meer... 4 Reactie(s)
vrijdag, 24 oktober 2008

Bidden verboden

Een kleine groep Joodse Israëli’s wilde op het feest "Vreugde van de Wet" bidden op de heiligste plaats in het joodse geloof, op de Tempelberg. De politie wilde het verbieden, maar de rechter was van mening dat het een recht is voor Joden om op die …
Lees meer... 8 Reactie(s)

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven